Setkání s kronikářem města Vizovice

Vážení přátelé,

zveme vás do Městské knihovny Josefa Čižmáře na setkání s kronikářem v úterý 19. prosince v 17 hod.

V duchu článku v posledním čísle Vizovických novin by rád kronikář města Vizovice navázal širší spolupráci s veřejností k získávání cenných informací od pamětníků života města. Na setkání přednese kronikář příklady spolupráce a očekávaný výsledek v kronice města.

Ing. Miloslav Vítek