Kulturní centrum Vizovice

Adresa  Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Telefon:  604 363 108
E-mail:  kulturni.centrum@kcvizovice.cz

instagram.com/kulturni_centrum_vizovice

facebook.com/kcvizovice

Kulturní centrum Vizovice je organizační složkou města Vizovice. V rámci jejího statutu je vymezeno poměrně rozsáhlé spektrum činnosti.

V prostorách KC jsou pořádány akce kulturního, vzdělávacího a společenského charakteru. KC zajišťuje pořádání koncertů, divadelních a filmových představení, výstav a jiných uměleckých a společenských akcí.

Probíhají zde také jazykové a hudební kurzy (angličtina, klavír), přednášky, besedy, prezentace firem, semináře, konference, soukromé i společenské oslavy, plesy, prodejní akce. Kulturní centrum poskytuje zázemí pro činnost divadelních spolků DNO a Vizovické ochotnické divadlo.

Má zde své zázemí i Klub důchodců (pravidelné schůzky, zájezdy, přednášky, ples).

KC zajišťuje činnost Kruh přátel hudby, který ročně pořádá osm koncertů vážné hudby, většinou v sále zámku, někdy ale také v zámecké kapli či v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.

Cílem všech pracovníků Kulturního centra je poskytnout návštěvníkům bohaté kulturní zážitky, vytvořit příjemné podmínky pro načerpání nových sil a učinit vše potřebné pro to, aby každá jejich návštěva byla spojena s uměním a krásou.

Historie Kulturního centra

Kulturní centrum Vizovice bylo otevřeno 19. prosince 1983. Do té doby chodili návštěvníci kulturních programů nejdříve do sálu Sokolovny později do sálu Nové školy. První písemná zmínka o kultuře ve Vizovicích pochází z roku1883 kdy byl založen divadelní spolek TYL, který měl 23 členů z toho 16 mužů a 7 žen. Jeho činnost byla ukončena v roce 1908. Dalším zástupcem kultury byl pěvecko hudební spolek Křížkovský založen v roce 1901 kaplanem Františkem Myslivcem.

Úkol založit Valašský krůžek připadl na G. Imrýška a J. Zeťka . Podařilo se jim probudit zájem o starou valašskou kulturu a v roce 1948 byl Valašský krůžek založen. Svou činnost ukončil v roce 1961. Jeho pokračovatelem byl po roce 1989 valašský krůžek Vizovjan který působil pod vedením Milady Halové do roku 1997.

V současnosti folklorní tradice svou bohatou činností prezentuje a dále rozvíjí soubor Vizovjánek pod vedením Jitky Mackové.