Vizovjánek

 

Vizovjánek – soubor valašských písní a tanců z.s. zpracovává národopisný materiál, tance, písně a zvyky z Vizovic a širokého okolí.

Pod původním názvem Malý Vizovjánek byl založen v září 1992 při Domě dětí a mládeže ve Vizovicích s velkou podporou paní Marie Klejchové. Zakládajícími vedoucími byly Jitka Macková, Sylva Nechanická a Ivana Výbohová.

Několik let souběžně existoval s Vizovjánkem při ZŠ Vizovice, který již od roku 1972 vedly paní učitelky Baná a Drábková. Po zániku školního Vizovjánku přebral současný Vizovjánek jméno i pomyslnou folklorní štafetu ve Vizovicích. Spolupráce se základní školou však stále pokračuje.

Soubor má v současnosti kolem 100 členů ve 3 dětských skupinách a 1 dospělé složce. Je součástí Valašského folklorního sdružení. Organizační vedoucí celého souboru je Soňa Večeřová.

Vizovjánek vystupuje na festivalech doma i v zahraničí – navštívil několikrát Slovensko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Dánsko či Chorvatsko. Pořádá Masopust, besedy, vánoční i velikonoční vystoupení a spolupořádá Valašský bál ve Vizovicích či Folklorní zámecké odpoledne. V letech 2003, 2007, 2013 a 2015 se dětské skupiny protancovaly na Celostátní přehlídku dětských souborů v Jihlavě, v roce 2005 na Zemskou přehlídku dětských souborů.

www.vizovjanek.cz