Turistické informační centrum Vizovice

Turistické informační centrum města Vizovice
Adresa: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Telefon: 734 273 434
E-mail: infocentrum@kcvizovice.cz
Facebook:

www.facebook.com/infocentrumvizovice

Instagram:

www.instagram.com/infocentrum_vizovice

 

Služby: 

  • Turistické informace
  • Informace o ubytování a stravování
  • Autobusové a vlakové spoje
  • Propagační materiály města a okolí
  • Prodej suvenýrů, knih
  • Přehled kulturních akcí
  • Kopírování (černobíle, barevně)
  • Předprodej a rezervace vstupenek
  • Internet pro veřejnost zdarma
Otevírací doba: 
Květen – říjen
Po – Pá 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
So 10.00 – 14.00
Ne 10.00 – 14.00
 
listopad – duben
Po- Pá 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
 

Vítejte ve Vizovicích
Vizovice, brána Valašska a rodiště valašského krále Bolka Polívky, které leží patnáct kilometrů na východ od Zlína v široké kotlině obklopené kopci vizovických vrchů na soutoku Lutoninky, Bratřejůvky a dalších pěti potoků, jsou městem se čtyřmi a půl tisíci obyvatel.

Nejvýznamnější památky
Nejvýznamnější památkou je vizovický zámek. V polovině 18. století ho nechal vystavět Heřman Hanibal z Blümegenu architektem F. A. Grimmem v tehdy moderním francouzském způsobu. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru, s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírku se vzácným souborem děl nizozemského malířství a řadou jiných hodnotných předmětů. Interiér kaple v levém křídle zámku je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje Schweigla, jehož skulptury zdobí i celoročně přístupný zámecký park. Farní kostel sv. Vavřince je výrazná pohledová dominanta města a městské památkové zóny. Trojlodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí je z r. 1792. Sloup se sochou Bolestné P. Marie stojí na Masarykově náměstí. Dům č. p. 360 v Říčanské ulici je přízemní secesní vila s mansardovým patrem z počátku 20. století s hodnotnou secesní výzdobou fasády. Jde o cenný příklad secesní architektury ve Vizovicích, který se dochoval bez vnějších rušivých zásahů. V roce 1995 bylo historické jádro města prohlášeno městskou památkovou zónou.

Kultura a tradice
Na zámku se každoročně konají koncerty Vizovického hudebního léta na počest místního rodáka Aloise Háby – zakladatele čtvrttónové hudby. Červencovou událostí je mezinárodní rockový festival Masters Of Rock.  Zajetou tradicí v areálu proslulé likérky je srpnové Trnkobraní, slavnost a volná soutěž pěstitelů ovoce spojená s ochutnáváním slivovice a pojídáním švestkových knedlíků.

Vizovice daly jméno také specifickému figurálnímu obřadnímu pečivu, jehož tradice sahá do poloviny 19. století. Figurky upečené z těsta z mouky a vody byly určeny pro vánoční a velikonoční svátky, obdarovávaly se jimi především děti. Měly však také obřadní význam, na který se dnes již pozapomnělo. Každé vymodelované a správně upečené zvířátko z Vizovic mělo svůj symbolický význam, reprezentovalo určitou vlastnost nebo přírodní sílu. Dnešní lidové tvůrkyně však vytvářejí i rozměrnější figurální kompozice, které jsou vhodným dárkem k různým příležitostem.

Přírodní zajímavosti
Jižně od Vizovic se táhne mohutný hřeben Vizovických vrchů (s nejvyšší horou Klášťov – 753 m). V roce 1993 byly Vizovické vrchy vyhlášeny přírodním parkem. Vizovické vrchy jsou významné jak z pohledu krajinářského a ekologického, tak z pohledu rekreačního. Zámecký park byl založen v polovině 18. století a skládá se z anglického a francouzského parku. Na rovinatém terénu východně od zámku je pravidelná zahrada charakterizovaná mohutným stříhaným živým plotem na osu zámku. Spodní částí parku protéká kanál z potoka Lutoninky s uměle vybudovaným rybníkem. Vizovice mají prameny sirovodíkových vod, které jsou využívány k léčebným procedurám.

Možnosti trávení dovolené
Město se 4 500 obyvateli poskytuje návštěvníkům rozmanité ubytovací možnosti, bohatý kulturní program, řadu turistických i cyklistických stezek po Vizovických vrších. K tomu všemu je nutné přimyslet pestrou valašskou kuchyni jako odměnu za vynaloženou námahu. Neodmyslitelnou součástí je sklenička slivovice nebo přírodního piva vařeného dle tradiční receptury. Zajímavé exkurze včetně ochutnávek nabízí Jelínkův Distillery Land. Stejně jako pálení slivovice, tak i vizovické
pečivo je proslulé daleko za hranicemi města. V soukromé sklárně GLASS ATELIER si může každý host vyzkoušet náročnou práci s roztavenou sklovinou. 3,5 kilometru od centra Vizovic je vybudován sportovní areál REVIKA  s tenisovými kurty, hřištěm a koupalištěm. Volný čas lze vyplnit výšlapem na kopec Barák po trase naučné stezky. Dokonalý výhled na město i do okolí umožňuje přístupná rozhledna. Zámek je otevřený od dubna do října kromě pondělí.

Pár kilometrů od Vizovic v obci Jasenná se nachází Mikuláštíkovo fojtství.
Roubená patrová budova fojtství z roku 1748 patří od svého vzniku starému jasenskému rodu Mikuláštíků. Fojtové zastávali funkci odpovídající nynějším starostům, a tak jejich usedlosti patřily k těm nejhezčím ve vsi. Mikuláštíkovo fojtství je nejzachovalejší v kraji. V jeho pěti místnostech si lze prohlédnout expozici o historii obce Jasenná a venkovském životě na Valašsku.

Jiné možnosti turistického vyžití v okolí Vizovic
Koupání: Zlín – městské lázně, přehrada Luhačovice, vodní nádrž Všemina
Lyžování: vhodné běžecké terény, vlek Zlín , Troják, Vsetín – lyžařský areál Jasénka
Výlety: Zlín – kulturní a zábavní vyžití, ZOO a zámek Lešná, lázně Luhačovice,zámek Vizovice, turistika po Vizovických a Hostýnských vrších, hrad Lukov,  houbaření, cykloturistika.