KAM po Česku – Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska – Luděk Sládek