PF 2022

Přejeme vám spokojené vánoční svátky, hodně dobrých myšlenek, radosti ze života, chuti do práce, spousty kulturních zážitků a pevné zdraví v novém roce 2022.