Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého
parčík před kostelem

Barokní skulptura postavena v r. 1730 a obnovená r. 1899.
Na čtvercové odstupňované základně čtyřboký konkávně tvarovaný sokl s rytými rámy s ujmutými rohy. Na přední straně oválná kartuš, v ní minuskulní nápis:

 

F r. J o s. H a l aSocha sv. Jana Nepomuckého
měšťan
sochu tohoto světce
postaviti dal r. 1730
J a n H a l l a
pokladník záložny
znovu ji zbudoval
r. 1899
SVATÉHO IANA POSTAVITI SOBIE OBLIBIL

Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou. Na tvarované podnoži oblačná základna se sochou světce v životní velikosti, levá noha pokrčena. Světec oděn v kanovnické roucho s biretem na hlavě. Levá ruka pokrčena drží kříž s korpusem, pravice přidržuje břevno. Hlava mírně zakloněna a pootočena k levému rameni. Kolem hlavy obroučka z hvězd. Tělem probíhá esovitý pohyb.