Nemocnice Milosrdných bratří

Nemocnice Milosrdných bratří

4.Nemocnice Milostrdných Bratří

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích byla založena paní hraběnkou z Blümegenu, manželkou majitele vizovského zámku, v roce 1781. Ta povolala řád Milosrdných bratří, aby vykonával v zámecké kapli bohoslužby a současně se v malém špitále staral o nemocné a potřebné. Nemocnice se postupně rozšiřovala a milosrdní bratři podle potřeby přizpůsobovali svou činnost. Řád zde sloužil nemocným a postiženým dospělým lidem i dětem do r. 1951, kdy za vlády komunismu byla nemocnice znárodněna a nuceně přešla pod Okresní nemocnici ve Zlíně. Milosrdní bratři museli postupně nemocnici opustit a ukončit tak svou mnohaletou záslužnou činnost.

Nemocnice pak sloužila pacientům s plicním onemocněním až do roku 1991, kdy se plicní oddělení přestěhovalo zpět do Baťovy nemocnice ve Zlíně. Budova zůstala dva roky prázdná.

V r.1993 Milosrdní bratři obnovili v pronajaté budově svou činnost. V r. 1996 se podařilo navrátit budovu zpět řádu. Nemocnice fungovala jako interní oddělení, po nutné restrukturalizaci jaké Léčebna dlouhodobě nemocných s 65 lůžky. Pro hospitalizované i ambulantní pacienty z Vizovic i blízkého okolí slouží též biochemická a hematologická laboratoř, rentgen s ultrazvukem a rehabilitace.

Od převzetí nemocnice řádem bylo nutno provést mnoho náročných rekonstrukčních prací: generální rekonstrukci vytápění, stravovacího provozu, prádelny, lékárny, fasády včetně oken, zahrady do parkové úpravy, rekonstrukce lůžkového a jídelního výtahu. To vše za využité grantů, větších i menších sponzorů a státní finanční podpory regenerace městských památkových rezervací a zón (budova se řadí mezi kulturní památky města).

Nejdůležitější pro chod celé nemocnice je však snaha celého personálu s láskou a odpovědností sloužit pacientům v duchu zásad řádu Milosrdných bratří. Řádovým heslem: „PER CORPUS AD ANIMAM“ („Tělem k duši“) se snaží vnímat člověka celistvě s jeho tělem a duší, jeho fyzickými, duševními i duchovními potřebami, být mu bratrem – sestrou – která pomáhá uzdravovat, těšit, povzbuzovat, dočasně nebo trvale nahrazovat chybějící rodinné zázemí a blízkost milujícího člověka.

 

Nemocnice Milosrdných bratří Zlínská 467 763 12 VIZOVICE