Kaplička Panny Marie Lurdské

Kaplička Panny Marie Lurdské

Podle sochy je zasvěcena Panně Marii Lurdské. Její postavení je dáváno do souvislosti s epidemií cholery ve Vizovicích roku 1866. V roce 2003 byla kaplička přestěhována o několik metrů dál oproti původnímu umístění z důvodu vlivu dopravy.  V témže roce byla také posvěcena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem.

kaplička Panny Marie Lurdské 2