Farní kostel sv. Vavřince

Nepřehlédnutelnou památkou města je kostel sv. Vavřince s vysokou čtyřhrannou věží, která je pod střechou ozdobena masivním ochozem. Na místě tohoto svatostánku původně stával kostelík dřevěný, o kterém je zmínka dokonce už v r. 1200! Ve Vizovicích byl o něco později založen cisterciácký klášter. Získal území, které bylo odňato a darováno z panství hradu Brumova. Dřevěný kostel se v pozdějším období nejevil dostatečně reprezentativní a tak byl v roce 1495 přestavěn na kamenný svatostánek. Právě z tohoto období se zachovala již zmiňovaná kostelní věž a zbytek – barokní trojlodní chrámová loď s půlkruhovým kněžištěm byla k věži přistavěna r. 1795 a má tudíž barokní podobu. Stejně tak sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána a budova fary, stojící u kostela.

13. kostel Sv. Vavřince