Měšťanský dům č. 360

Měšťanský dům č. 360
(Říčanská ulice)

frigo

Jednopatrový samostatně stojící dům z první třetiny 18. století s elektickosecesní fasádou. Původně barokní stavba s klenutými prostory a trámovými stropy.

Jedna z nejstarších dochovaných městských staveb ve Vizovicích. Dům obdélného půdorysu na nízkém soklu, se samostatnou přízemní hospodářskou budovou a trojúhelníkovým dvorem. Dvorní průčelí je v patře opatřeno dřevěnou pavlačí, ze dvora přístupnou jednoramenným dřevěným schodištěm. Náspí je vyloženo kamennými deskami. Vstupní část domu je podsklepena, sklep je zaklenut valenou klenbou. K přízemí přistavěna v roce 2001 kuchyně. Interiér přestavěn, trámové stropy zakryty podhledy. Hospodářská budova je přízemní, obdélného půdorysu, adaptovaná na bytové prostory. Zadní štít je bedněný ze svisle kladených desek.