52. VIZOVICKÉ ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO ALOISE HÁBY

Program koncertní sezóny 2019

31. KVĚTEN – HUDEBNÍ REFLEXE

14. ČERVEN – IN VOX VERITAS

28. ČERVEN – KLENOTY BAROKNÍ HUDBY

5. ČERVENCE – V MOŘSKÉM VÁNKU

19. ČERVENCE – VELIKÁNI KLAVÍRU

2. SRPEN – SLADKÉ VIOLONCELLO SE SMETANOU

30. SRPEN – MEZI DVĚMA SVĚTY

6. ZÁŘÍ – VÁŠEŇ MLÁDÍ A TOUHA ZRALOSTI

Předprodej předplatenek již zahájen v Informačním centru na DK za 750 Kč.